Goed rapport voor
de Greenway Burger:

duurzaamheidsonderzoek
co2logic

De Greenway Burger is niet enkel super lekker, maar ook veel klimaatvriendelijker dan een klassieke vleesburger. Het duurzaamheidsgerichte onderzoeksbureau co2logic nam voor Greenway de proef op de som en vergeleek de milieu-impact van de Greenway Burger met een rundshamburger. Het resultaat? Een verbluffend kleinere impact: de Greenway Burger is zo’n 94% klimaatvriendelijker.

In het onderzoek werd de impact van de Greenway burger vergeleken met die van rundshamburger. Hierbij werden zowel productie, verpakking, transport (inbound en outbound), energie- en waterverbruik en de waste van beide producten in acht genomen. Voor de cijfers van de rundshamburger, werd ook rekening gehouden met het slachtproces. Aangezien er geen cijfers voorhanden waren voor slachtkoeien – koeien die specifiek voor vleesconsumptie gekweekt worden – gebruikte co2logic cijfers van melkkoeien die uiteindelijk voor vleesconsumptie verwerkt werden.

Uit de vergelijking kwam naar voren dat de volledige productieketen van de burger 77% minder fossiele brandstof vereist en overall zo’n 90% minder energie verbruikt tegenover een rundsburger. Planten nemen uiteraard veel minder plaats in dan koeien. Voor onze 100% plant-based Greenway Burger hebben we zelfs 96% minder land nodig dan een rundshamburger. Ook wat waterverbruik betreft, scoort de Greenway Burger erg goed: 54% minder!

Gezegd zijnde dat het het onderzoek melkkoeien betrof, moeten
we de resultaten natuurlijk nuanceren. In realiteit zal de Greenway Burger wellicht nóg beter scoren. De milieu-impact van de Greenway Burger wordt voornamelijk veroorzaakt door productie en groenteteelt, namelijk 79-99% van de impact. Greenway zal dan ook samen met de leveranciers blijven streven naar een nog kleinere impact. Meer zelfs, de nog resterende impact op het klimaat, compenseert Greenway door te investeren in projecten in ontwikkelingslanden waarbij een permanente reductie van CO2 wordt gerealiseerd. Zo is de Greenway Burger volledig CO2-neutraal, fantastisch toch?

nl_BEDutch